Disclaimer 

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen fouten en/of onvolkomenheden op de website voorkomen.

De Diëtisten kan de aanwezigheid van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website van De Diëtisten bevindende informatie niet volledig uitsluiten. De Diëtisten wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie van de hand.

De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele persoonlijke en individuele advies of oordeel van een arts, diëtist of andere deskundige.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg