Kwaliteit

Bij ons bent u in goede handen. Wij zijn lid van de beroepsvereniging van Diëtisten, de NVD en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Hiermee voldoen wij aan de eisen die uw verzekeraar stelt voor uw vergoeding. Wij hebben dan ook contracten met alle verzekeraars. De kosten van onze zorg worden dan ook rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. Voor meer informatie over de vergoedingen klik hier.

Daarnaast nemen wij voor de locaties Alkmaar en Heerhugowaard deel aan de ketenzorg; Diazon (voor mensen  met diabetes), Hafank (voor mensen met hart- en vaatziekten) en Kennemer Lucht (voor mensen met COPD). Voor meer informatie over de ketenzorg kunt u contact opnemen met de praktijkondersteuner van uw huisarts of met ons.

Afspraak Maken