Vergoedingen

De kosten voor dieetadvisering worden door de zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering voor maximaal 3 uur per jaar per persoon.

Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Heb ik een verwijzing nodig?

Spelen er medische zaken, dan heb je een verwijsbrief met een medische indicatie nodig van je (huis-)arts of specialist. Hou er wel rekening mee dat de kosten verrekend worden met het eigen risico.

Is er geen medische reden, dan kunt u zonder verwijzing naar de diëtist, de diëtist is direct toegankelijk dit betekent dat een patiënt geen verwijzing van een arts nodig heeft om naar een diëtist te gaan. Als een patiënt, zonder verwijzing van een arts, de diëtist consulteert dan zal de diëtist eerst d.m.v. screening bepalen of een dieet-behandeling geïndiceerd en veilig is.

Niet alle verzekeraars werken met DTD. Wilt u weten welke eisen uw verzekeraar stelt, neem dan contact op met uw verzekeraar of vraag het ons.

Aanvullende verzekering

Als je naast je basisverzekering een aanvullend pakket hebt wordt hieruit vaak een extra vergoeding gegeven. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar.

Kijk voor meer informatie over vergoedingen in 2015 op: www.nvdietist.nl

Niet-gecontracteerde zorg

Het kan het zijn dat je meer tijd nodig hebt dan de verzekeraar vergoed of dat de verzekeraar de consulten niet vergoed. De kosten (inclusief telefonische consulten) zijn dan:

Begeleiding per uur: € 66,00 

Telefonisch consult (gedurende de begeleiding) € 16,50 per kwartier.

Toeslag bij huisbezoek  € 27,50 per consult

Wij rekenen éénmalig 30 minuten administratie- en uitwerktijd (indirecte tijd). Een eerste consult duurt 60 minuten. Vervolgconsulten duren een halfuur of drie kwartier, afhankelijk van de problematiek.

Ketenzorg

Als je huisarts is aangesloten bij de Kennermerlucht, Diazon of HAFANK (ketenzorg) gaan de kosten niet af van het verplicht eigen risico vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van diabetes, COPD en/of CVRM (Cardiovasculair risico).

Verhindering

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst ruimer) van tevoren uw afspraak af te zeggen. Weekenddagen en feestdagen tellen niet mee in de vereiste 24 uur. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd bij u in rekening gebracht, vermeerderd met 21% BTW. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekeraar.

Afspraak Maken