Pre- en Postoperatieve Voeding 

Als u een operatie moet ondergaan is het belangrijk dat u in goede conditie bent.

Vaak is het echter zo dat u, voorafgaand aan de operatie,  zich al een tijdje niet lekker voelt of zelfs ziek bent. Hierdoor bestaat de kans dat u wat bent afgevallen. Bijvoorbeeld omdat u minder eetlust heeft, u door uw ziekte meer energie verbruikt of voedingsstoffen minder goed kunt opnemen.

Veel chirurgische patiënten hebben dus geen optimale start, maar ook de operatieve ingreep zelf is een belasting voor uw lichaam.

Om de herstelfase te verkorten en de kans op complicaties te verminderen wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan peri-operatieve voeding; Hoe beter gevoed u de operatie ingaat, hoe beter uw herstel!

Ook na de operatie is een goede voeding en een goede voedingstoestand van belang. Soms zijn er speciale dieetadviezen nodig vanwege de operatie, soms is de focus het behoud of herstel van uw lichaamsgewicht; link naar ondervoeding!