HIV en AIDS 

Het belang van voeding bij Aids

Mensen die geïnfecteerd zijn met het Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) krijgen uiteindelijk Aids. Met voeding is Aids niet te genezen. Maar het is wel belangrijk dat mensen met Aids een goede voeding gebruiken. De ziekte tast het afweersysteem van het lichaam aan. Door een goede voedingstoestand kan men problemen door infecties zoveel mogelijk voorkomen.

Klachten die in relatie staan met voeding zijn schimmel infectie van de mond en slokdarm waardoor slikken moeilijk is, diarree, misselijkheid en overgeven, verlies van eetlust, vermoeidheid en neerslachtigheid en daardoor geen fut om te eten, en door dit en door de verhoogde verbranding...ernstige ondervoeding.

Gewichtstoename en tritherapie

De vermenigvuldiging van het aidsvirus vraagt enorm veel energie van het lichaam. Na de infectie vermageren de patiënten. Als de behandeling wordt gestart, wordt de replicatie onderdrukt. De energie die gebruikt werd om virussen te produceren, wordt niet meer gebruikt. De hoeveelheid calorieën die de patiënten nodig hebben, kan dan met de helft dalen.

Belang van evenwichtige voeding

Een seropositieve patiënt die wordt behandeld, loopt dus het risico om aan te komen. Overgewicht kan veel gezondheidsproblemen veroorzaken: hart- en vaataandoeningen, suikerziekte... Die komen boven op de risico's van de behandeling en de infectie zelf. Daarom is het belangrijk een dieet te volgen en zo het gewicht op een normaal peil te houden.

Afspraak Maken